1 MIN READJuwai IQI Newsletter – Real Estate Market February 2021 [Bahasa Malaysia Version]

Kediaman

  • Pasaran hartanah dijangka mulai pulih pada tahun 2021, berikutan prospek ekonomi yang lebih positif. Bank Negara Malaysia (BNM) menyatakan bahawa tinjauan yang lebih positif disokong oleh pemulihan permintaan global, dan pemulihan perbelanjaan sektor awam dan swasta di tengah sokongan berterusan dari langkah-langkah dasar.

Komersial

  • Kadar sewa rata-rata ruang pejabat di Bandar KL menurun kepada RM7.03 per kaki persegi sebulan pada 2H2020 (p) (1H2020: RM7.23 per kaki persegi sebulan) kerana wabak berpanjangan terus mempengaruhi ekonomi dan perniagaan. Sebagai tambahan kepada ketidakcocokan penawaran-permintaan di pasaran pejabat yang semakin meningkat, kebangkitan semula kes COVID-19 semakin melemahkan aktiviti penyewaan kerana lebih banyak syarikat dan syarikat mengkaji atau menangguhkan keputusan harta tanah mereka untuk mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan sambil mengekalkan kecekapan operasi dan kos.

 

Download the newsletter to read more about it: 

Join us! IQI is a multi-award winning global real estate agency and advisory firm, bringing about the latest opportunities, innovations and technological breakthroughs in real estate. Sign up below, and our team will get in touch with you as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Related posts

Reasons You Should Buy Your First House Now!

Ahmad

Top 5 Reasons why Business Valuation is Important

Ahmad

4 Pekerjaan Yang Tidak Perlukan Ijazah Tapi Gaji WOW!

Ahmad